• Badanie grzybów

  Badanie grzybów

 • Badanie pleśni

  Badanie pleśni

Laboratorium

Laboratorium działa od 1958 roku. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły wdrożenie wymagań zarządzania i potwierdzenie kompetencji technicznych.

Laboratorium posiada Akredytację od 1998 roku. Właściwe zarządzanie systemem jakości oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań z zakresu ochrony środowiska zostały potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 213 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 213.

Laboratorium wykonuje rocznie badania ponad 200 tys. wskaźników w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości.
Laboratorium od lat uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych m. in. Polskie Centrum Akredytacji, Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnikę Krakowską doskonaląc swoje kompetencje, kwalifikacje i doświadczenia.

Szeroki zakres badań i ich jakość uzyskiwana jest dzięki stosowaniu nowoczesnych technik, które dorównują standardom zachodnioeuropejskim tj.:

 • optycznej spektrometrii z plazmą indukcyjnie wzbudzoną ( ICP - OES )
 • absorpcji atomowej:
  • płomieniowej absorpcji atomowej ( FAAS )
  • bezpłomieniowej absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS)
  • absorpcji atomowej w technice zimnych par (CV-AAS)
  • absorpcji atomowej w technice generacji wodorków (HG-AAS)
 • chromatografii gazowej (GC) z detektorami FID,NPD
 • chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS)
 • chromatografii cieczowej (HPLC)
 • spektroskopii w podczerwieni (FTIR),spektormetri UV-VIS
 • autoanalizatorom do oznaczania substancji biogennych
 • nowoczesnym urządzeniom do przygotowywania prób do badań zapobiegającym kontaminacji zanieczyszczeń

Zarządzanie laboratorium wspomagane jest komputerowym systemem LIMS-LABMASTER (Laboratory Information Management System) opracowanym przez firmę KEBO ze Szwecji.

System zapewnia:
 • monitorowanie i raportowanie przebiegu badań wraz ze statystyczną kontrolą jakości
 • pełną obsługę zleceń
 • bezpieczeństwo danych poprzez kodowanie dostępu do programu
 • cyfrowe kodowanie próbek
 • regularne sporządzanie kopii bezpieczeństwa.

Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB od 1995 roku.

Badania żywności są prowadzone przez doświadczony i wykwalifikowany zespół laborantów. Posiadamy nowoczesne laboratorium badań zarówno makrobiologicznych jak i instrumentalnych i fizykochemicznych. Dzięki ponad 50 letniemu doświadczeniu mamy wypracowane najnowocześniejsze technologie i metodologie badań.

Nasz zespół Specjalistów w zakresie badania żywności konsultuje z Państwem harmonogram pobierania próbek, zakres analiz oraz pomoże w zinterpretowaniu wyników badań zgodnie faktualnymi wymogami prawa. Siedziba firmy w dogodnym położeniu Katowic pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby Klienta w zakresie pobierania próbek, posiadamy szerokie zaplecze logistyczne. Oferujemy naszym Klientom nieodpłatne termo opakowania do transportu próbek.

W działalności zakładów przemysłu spożywczego badania mikrobiologiczne odgrywają istotną rolę ze względu na ich powiązanie z jakością wyrobu gotowego oraz z możliwymi skutkami ekonomicznymi wynikającymi z obecności niepożądanych drobnoustrojów w procesie technologicznym. Szybkie, dokładne i rzetelne określenie obecności drobnoustrojów w żywności jest bardzo ważne ze względu na trwałość produktów spożywczych oraz bezpieczeństwo konsumentów. Pracownia Mikrobiologiczna dysponuje nowoczesnymi zautomatyzowanymi systemami do oceny jakości mikrobiologicznej produktów żywnościowych i wymazów środowiskowych. Systemy te przeznaczone są do kontroli czystości mikrobiologicznej żywności i umożliwiają określenie wskaźników.

 • Kierownik Laboratorium Kierownik ds. Jakości

  mgr Justyna Greger

  • tel. (32) 259 70 36 w. 172
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kierownik Pracowni Badań Terenowych

  mgr inż. Wojciech Okuniewski

  • tel. (32) 259 70 36 w. 145
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kierownik Pracowni Analiz Fizykochemicznych

  mgr inż. Mirosława Lipińska

  • tel. (32) 259 70 36 w. 161
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kierownik Pracowni Analiz Instrumentalnych

  dr Marta Stefaniak

  • tel. (32) 259 70 36 w. 173
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kierownik Pracowni Badań Biologicznych

  mgr Barbara Kostrzewska

  • tel. (32) 259 70 36 w. 164

Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami Realizacji Usług ( WRU ) oraz Procedurą Rozpatrywania Skarg.