W ramach monitoringu środowiskowego w obszarze produkcji i obrotu żywnością wykonujemy kompleksowe badania obejmujące pobieranie próbek z powierzchni roboczych oraz z urządzeń i rąk pracowników.

Zakres oferowanych badań obejmuje oznaczanie:
 • ogólnej liczby drobnoustrojów
 • liczby Enterobacteriaceae
 • obecności Listeria monocytogenes
 • obecności pałeczek z rodzaju Salmonella spp.

Dodatkowo oferujemy badania powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych czy magazynach w zakresie:

 • ogólnej liczby drobnoustrojów
 • ogólnej liczby drożdży i pleśni
 • liczby promieniowców
 • liczby Pseudomonas fluorescens
 • liczby Pseudomonas aeruginosa
 • liczby Escherichia coli
 • liczby gronkowców
Wymazy z powierzchni obszaru produkcji i obrotu żywnością, wymazy z rąk
 • ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych – metoda klasyczna
 • liczba Enterobacteriaceae – metoda klasyczna
 • obecność Salmonella spp. – metoda klasyczna
 • obecność Listeria monocytogenses – metoda klasyczna
Odciski z powierzchni obszaru produkcji i obrotu żywnością
 • ogólna liczba drobnoustrojów – metoda klasyczna
 • liczba Enterobacteriaceae – metoda klasyczna

Lista zawiera:

 • Parametry zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5.12.2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
 • Dodatkowe parametry (nie objęte rozporządzeniem) w zależności od zapotrzebowania klienta.

 

Zapytania ofertowe: obslugaklienta@obiks.pl

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version