Zakres oferowanych badań obejmuje referencyjne metody oznaczania:
  • ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych,
  • liczby drożdży i/lub pleśni,
  • liczby Enterobacteriaceae,
  • liczby bakterii z grupy coli,
  • liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli,
  • liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków),
  • liczby Listeria monocytogenes,
  • obecności Listeria monocytogenes,
  • obecności pałeczek z rodzaju Salmonella spp.
Zapytania ofertowe: obslugaklienta@obiks.pl

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version