Oferujemy:
 • wykonanie badań wyrobów przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi (powierzchnie ceramiczne oraz inne niż ceramiczne) pod kątem zanieczyszczeń Kadmem
  i Ołowiem – pierwiastkami szczególnie niebezpiecznymi dla zdrowia i życia ludzi (w płynie modelowym jakim jest roztwór kwasu octowego – badania umieszczone w zakresie akredytacji AB 213) zgodnie z wymaganiami zawartymi w polskich normach PN-EN 1388-1:2000 oraz PN-EN 1388-2:2000
 • wykonanie badań opakowań z tworzyw sztucznych pod kątem ich zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi : Kadm, Ołów, Rtęć oraz Chrom VI zgodnie z wymaganiami zawartymi
  w zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.01.2015r w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U.2015, poz.170) oraz polskiej normie PKN-CEN/CR 13695-1:2005
 • wykonanie badań suplementów diety zgodnie z wymaganiami zawartymi w Farmakopea Polska wydanie X
 • wykonanie badań żywności (ze szczególnym uwzględnieniem mleka i produktów mlecznych, mięsa, warzyw, owoców oraz przetworów zbożowych) pod kątem ich zanieczyszczenia:
  • kadmem, ołowiem i chromem (badania umieszczone w zakresie akredytacji nr AB 213) zgodnie z wymaganiami zawartymi m.in. w polskiej normie PN-EN 14083:2004
  • rtęcią, arsenem oraz selenem (badania umieszczone w zakresie akredytacji nr AB 213) zgodnie z wymaganiami zawartymi m.in. w polskich normach PN-EN 13806:2003 oraz PN-EN 14627:2005
  • wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15.12.2014r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń WWA (Dz.U.2014, poz.1845)
Zapytania ofertowe: obslugaklienta@obiks.pl

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version