• ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych – metoda klasyczna
  • liczba drożdży i pleśni – metoda klasyczna
  • liczba Escherichia coli – metoda klasyczna
  • liczba bakterii z grupy coli – metoda klasyczna
  • liczba Enterobacteriaceae – metoda klasyczna
  • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich – metoda klasyczna
  • obecność Salmonella spp. – metoda klasyczna
  • obecność Listeria monocytogenses – metoda klasyczna
  • liczba Listeria monocytogenes – metoda klasyczna
Lista zawiera:
  • Parametry zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5.12.2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
  • Dodatkowe parametry (nie objęte rozporządzeniem) w zależności od zapotrzebowania klienta.
Zapytania ofertowe: obslugaklienta@obiks.pl

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version