Wyroby garmażeryjne
 • ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych – metoda klasyczna
 • liczba drożdży i pleśni – metoda klasyczna
 • liczba Escherichia coli – metoda klasyczna
 • liczba bakterii z grupy coli – metoda klasyczna
 • liczba Enterobacteriaceae – metoda klasyczna
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich – metoda klasyczna
 • obecność Salmonella spp. – metoda klasyczna
 • obecność Listeria monocytogenses – metoda klasyczna
 • liczba Listeria monocytogenes – metoda klasyczna

 

Lista zawiera:

 • Parametry zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5.12.2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
 • Dodatkowe parametry (nie objęte rozporządzeniem) w zależności od zapotrzebowania klienta.

   
  Zapytania ofertowe:
   obslugaklienta@obiks.pl

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version